Størst suksess med å begynne på deltid

Det er etter hvert blitt gjort en del studier på hvilke gründerbedrifter som får suksess. Resultatene viser at det oftest er gründere som begynner med å skape produktet deltid som oppnår suksess, og ofte grundere 35+

Les mer her