REKRUTTERING

  • Krav & Annonse

  • Kandidatsøk

  • Intervju

  • Ansettelse & On-boarding

Nøkkelen til suksess er teamet!

En av de viktigste faktorene til suksess er teamet som jobber for å oppnå suksessen.

Det er flere faktorer som spiller inn når man skal finne de rette ansatte til å jobbe i et team. Det er ikke bare utdannelse og erfaring men det er også personligheter og mellommenneskelig dynamikk. HR teamet vårt har jobbet i i over ti år med rekruttering, har godt kontaktnettverk og systemer som gjør at de kan hjelpe å styrke teamet ditt.

Like viktig for deg er det å sørge for at man følger alle regler og krav som arbeidsgiver. Denne byrden kan vi bistå med slik at dere kan fokusere på å bygge det nye produktet eller tjenesten.

HAPPY MAN
Rekrutteringsprosessen

Ansettelseskrav & Annonse

Det er viktig å spesifisere klart å tydelig hvem man leter etter for å sikre at man tiltrekker seg de rette kandidatene. Videre må man designe en annonse og få den ut i de riktige kanaler for å få respons.

Kandidatsøk

Vi kan bruke vårt eksisterende nettverk til å søke etter kandidater. Vi vil også administrere prosessen og sørge for at du slipper å gå igjennom hver eneste søknad men heller kan bruke tiden på å utvikle bedriften din.

Intervju

Det er alltid lurt å være mer enn en person i et intervju. Vi støtter med å organisere intervjuprosessen, delta på intervjuet og sørge for at alt går i henhold til plan. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig at kandidatene tar en typeforståelse test for å få bedre innsikt i kandidatene. Vi har ansatte med erfaring og autorisasjonskurs.

Ansettelse & On-boarding

Det er mye som skal være klart til den ansattes første dag. Det kan være enkle ting som mailadresse, nøkler og pult eller det kan være opplæring og innføring i systemer og rutiner. Vi bistår med å sørge for opplæringen finner sted, at opplæringen dokumenteres og at den ansatte begynner å føle seg hjemme i organisasjonen.