Strategi

  • Målsetninger

  • Strategiske Prioriteringer

  • KPI & Aksjonsplan

Strategi som støtter

Strategier er for mange et ord som beskriver “management bullshit” og ikke noe som man faktisk har brukt for. Det er vi i Ineosito enige i hvis det kun dreier seg om strategi som blir etablert på en ledersamling eller i en gründerworkshop og aldri sett på igjen.

Vi sammenligner en god strategi med et destinasjonspunkt. Der man ønsker å ende opp.  Vet alle at reisen skal ende på et punkt vil alle de som er med på reisen finne ut av hvordan de skal komme dit.

analyse

 “If you do not know where you are going, you will end up somewhere else,” 

– Lawrence J. Pete

Hva vi bistår med

Markedsundersøkelse

For oppstartsbedrifter som enda ikke har kunder assisterer vi med markedsundersøkelser og validering av markedet. Vi bistår med å finne de rette personene å snakke med, hvilken metode som er riktig for å få den dataen du trenger.

Markedsanalyse

Ingen kan spå fremtiden – men samtidig kan man ved gjennomgang av markedet og visse trender gi visse antakelser angående hva som kommer. Vi bistår med å samle inn denne informasjonen og gå igjennom den med oppstartbedriftene.

Kundeundersøkelser

Vi har flere måter vi kan bidra med kundeundersøkelser. De vanligste formene er fokus grupper, intervjuer og spørreundersøkelser. Vi bistår med både utvikling av metodologien og utførelsen alt etter behov.

Målsetninger

Basert på markedsanalyse og kundeundersøkelser settes klare mål på hvordan bedriften skal utnytte markedsmuligheten. Vi bistår oppstartbedrifter med å forfatte klare målsetninger som former grunnmuren i bedriftens strategi.

Strategiske Prioriteringer

Strategiske prioriteringer tar målene og forklarer hvordan bedriften skal klare å komme i mål. En logisk nedbrytning i hvordan ruten til mål. Det er på en måte google maps for måloppnåelse. Vi bistår med å formulere og implementere.

KPI & Aksjonsplan

Hver strategiske prioritering har et mål som må måles for å sikre at det blir oppnådd. Tett oppfølging på angitte KPIer og effektive aksjonsplaner er nødvendig. Ved at vi følger opp og pusher for måloppnåelse sørger vi for at bedrifter kommer raskere i mål.

Case Studies

case

Viktig for vekst

Strategi og KPI oppfølging har vært en av Sub Sea Services sine viktigste virkemidler for å sikre gode resultater.

case
case

Strategi er hyllevare. Gjennomføring er kunst!

– Peter Drucker